ЗАРЕЄСТРОВАНІ УЧАСНИКИ

Назва вищого навчального закладу Фамілія, імя, по-батькові учасника
ІІ туру олімпіади зі спец. 151
Ступінь Курс
навчання
Посіяне
місце на
І етапі
Наявність
оригиналів
анкет
Одеська національна академія харчових технологій Ємельянов Олег Андрійович магістр 5 1 +
Драндар Андрій Валер’янович бакалавр 4 1 +
Грабанова Катерина Євгенівна бакалавр 4 1 +
Хутак Артур Шир Ага бакалавр 4 2 +
Національний авіаційний університет (м. Київ) Пилипенко Марія Олександрівна бакалавр 4 1 +
Рявкін Микола Олександрович бакалавр 3 2 +
Омельченко Максим Олегович бакалавр 3 3 +
Хоцянівський Володимир Петрович бакалавр 3 4 +
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) Войтенко Денис Андрійович бакалавр 4 1 +
Півень Віктор Олександрович бакалавр 4 2 +
Решетиловський Дмитро Валерійович бакалавр 4 3 +
Київський національний ун-т будівництва і архітектури Костильова Ольга Романівна бакалавр 4 1  
Полегенький Костянтин Миколайович бакалавр 3 2  
Ярас Микола Володимирович магістр 5 1  
Марков Микола магістр 5 2  
ДВНЗ «Приазовський державний технічний ун-т» (м. Маріуполь) Поліщук Артем Олександрович бакалавр 4 1 +
Рожанський Артур Андрійович бакалавр 4 4  
Катран Данило Германович бакалавр 3 2 +
Здраздас Денис Сергійович бакалавр 4 3 +
Житомирський державний технологічний ун-т Кравчук Антон Романович магістр 5 1  
Левчук Володимир Олександрович магістр 5 2  
Тимченко Євгеній Вадимович магістр 5 3  
Рудюк Максим Сергійович бакалавр 4 1  
Кузьменко Костянтин Володимирович бакалавр 4 2  
Бурдейний Олександр Миколайович бакалавр 4 3  
Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний інститут» Девицька Валерія Сергіївна бакалавр 5 1  
Черкашина Оксана Леонідівна бакалавр 5 2  
Накостенко Владислав Вікторович бакалавр 4 1  
Ващенко Дмитро Олександрович бакалавр 4 2  
Запорізький національний технічний ун-т Калиниченко Антон Романович бакалавр 3 1 +
Романюк Денис Ігорович бакалавр 2 2 +
Костяной Павло Андрійович бакалавр 3 3 +
Кроленко Станіслав Романович бакалавр 4 3 +
Національний ун-т біоресурсів і природокористування України (м. Київ) Рахманіна Анастасія В’ячеславівна бакалавр 3 1  
Логвиненко Сергій Ігорович бакалавр 3 2  
Пилипенко Олена Олегівна магістр 5 1  
Пасєка Роман Анатолійович магістр 5 2  
Вінницький національний технічний ун-т Захарчук Олександр Васильович бакалавр 4 1 +
Сембрат Дем’ян Сергійович магістр 5 1 +
Петричко Микола Володимирович магістр 5 2 +
Національний ун-т водного господарства та природокористування (м. Рівне) Дяченко Олег Вікторович бакалавр 4 1  
Карпович Вадим Володимирович бакалавр 4 2  
Шурпик Павло Олександрович магістр 5 1  
Костюкевич Сергій Вікторович магістр 5 2  
Центральноукраїнський національний технічний ун-т (м. Кропивницький) Куций Михайло Олександрович бакалавр 4 1  
Шимко Дмитро Михайлович бакалавр 4 2  
ДВНЗ «Ужгородський національний ун-т» Марущак Олексій Павлович бакалавр 3 1  
Ганак Мирослав Васильович бакалавр 2 2  
Джуган Анастасія Іванівна бакалавр 2 3  
Харківський національний ун-т радіоелектроніки Зеленов Денис Володимирович бакалавр 3 1 +
Приходько Максим Олександрович бакалавр 2 2 +
Волкова Марія Олександрівна магістр 5 1 +
Яртемик Сергій Анатолійович магістр 5 2 +
Національний ун-т «Львівська політехніка» Сапелюк Ростислав Васильович бакалавр 4 1  
Хомич Сергій Миколайович бакалавр 4 2  
Дичук Петро Валерійович магістр 5 1  
Дичук Павло Валерійович магістр 5 2  
Криворізький національний ун-т Лобова Карина Віталіївна бакалавр 4 1 +
Гайдук Ростислав Віталійович бакалавр 4 2 +
Повстянко Микола Андрійович бакалавр 4 3 +
Національний ун-т харчових технологій (м. Київ) Білецький Микола Сергійович бакалавр 4 1 +
Крищенко Дмитро Олександрович бакалавр 4 2 +
Ляшенко Максим Олександрович магістр 5 1 +
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Колосай Сергій Олександрович бакалавр 3 1  
Нікітін Єгор Олександрович бакалавр 3 2  
Давиденко Дмитро Ігорович магістр 5 1  
Козоріз Юлія Русланівна магістр 5 2  
Сумський державний університет Горячий Павло Володимирович бакалавр 4 2  
Зборщик Олександр Петрович магістр 5 1  

Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного вищого навчального закладу
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь бакалавр),
проведеної 23–25 травня 2018 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій

Повне найменування
вищого навчального закладу
Прізвище, ім’я та по батькові студента Курс Факультет,
спеціальність
Кількість
балів
Місце
Вінницький національний технічний університет Захарчук Олександр Васильович 4 Комп’ютерних систем і автоматики 49 35
Петричко Микола Володимирович 4 53 29
Сембрат Дем’ян Сергійович 4 56 26
Всього студентів: 3  
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) Здраздас Денис Сергійович 4 Інформаційних технологій 66 11
Катран Данило Германович 3 60 17
Рожанський Артур Андрійович 4 57 22
Всього студентів: 3  
Житомирський державний технологічний університет Кузьменко Костянтин Володимирович 4 Інформаційно-комп’ютерних технологій 52 31
Рудюк Максим Сергійович 4 49 36
Всього студентів: 2  
Запорізький національний технічний університет Калиниченко Антон Романович 3 Радіоелектроніки та телекомунікацій 56 24
Романюк Денис Ігорович 2 72 3
Всього студентів: 2  
Київський національний університет будівництва і архітектури Костильова Ольга Романівна 4 Автоматизації і інформаційних технологій 55 27
Полегенький Костянтин Миколайович 3 50 33
Всього студентів: 2  
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) Войтенко Денис Андрійович 4 Комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації 51 32
Півень Віктор Олександрович 4 56 25
Всього студентів: 2  
Національний авіаційний університет (м. Київ) Омельченко Максим Олегович 3 Інформаційно-діагностичних систем 69 8
Пилипенко Марія Олександрівна 4 58 21
Рявкін Микола Олександрович 3 60 18
Хоцянівський Володимир Петрович 3 59 20
Всього студентів: 4  
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Колосай Сергій Олександрович 3 Систем управління літальних апаратів 70 6
Нікітін Єгор Олександрович 3 78 2
Всього студентів: 2  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Ващенко Дмитро Олександрович 4 Комп’ютерних та інформаційних технологій 60 16
Накостенко Владислав Вікторович 4 63 14
Всього студентів: 2  
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) Логвиненко Сергій Ігорович 3 Енергетики, автоматики та енергозбереження 63 13
Рахманіна Анастасія В’ячеславівна 3 69 10
Всього студентів: 2  
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) Дяченко Олег Вікторович 4 Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки 69 7
Карпович Вадим Володимирович 4 61 15
Всього студентів: 2  
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) Сапелюк Ростислав Васильович 4 Енергетики та систем керування 69 9
Хомич Сергій Миколайович 4 64 12
Всього студентів: 2  
Національний університет харчових технологій (м. Київ) Білецький Микола Сергійович 4 Автоматизації та комп’ютерних систем 29 39
Крищенко Дмитро Олександрович 4 53 28
Всього студентів: 2  
Одеська національна академія харчових технологій Грабанова Катерина Євгенівна 4 Комп’ютерних систем та автоматизації 97 4
Драндар Андрій Валер’янович 4 104 1
Хутак Артур Шир Ага 4 85 5
Всього студентів: 3  
Одеський національний політехнічний університет Петік Тая Володимирівна 4 Енергетики та комп’ютерних систем управління 72 3
Чорнофостова Катерина Віталіївна 4 50 34
Всього студентів: 2  
Сумський державний університет Горячий Павло Володимирович 4 Електроніки та інформаційних технологій 56 23
Всього студентів: 1  
Харківський національний університет радіоелектроніки Зеленов Денис Володимирович 3 Автоматики та комп’ютеризованих технологій 52 30
Приходько Максим Олександрович 2 59 19
Всього студентів: 2  
Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький) Куций Михайло Олександрович 4 Автоматики та енергетики 44 38
Шимко Дмитро Михайлович 4 47 37
Всього студентів: 2  
Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в Олімпіаді: 18
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді: 40

Результати переможців ІІ етапу Олімпіади
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь бакалавр),
проведеної 23–25 травня 2018 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій

Місце Прізвище, ім’я та
по батькові студента
Повна назва вищого навчального
закладу
Бали % від максимальної
кількості
балів
Місце в
груповому
заліку
Перше Драндар Андрій Валер’янович Одеська національна академія харчових технологій 104 94,5 1
Друге Нікітін Єгор Олександрович Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 78 70,9 2
Третє Петік Тая Володимирівна Одеська національний політехнічний університет 72 65,5 3
Романюк Денис Ігорович Запорізький національний технічний університет 72 65,5 3

Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного вищого навчального закладу
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь магістр),
проведеної 23–25 травня 2018 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій

Повне найменування
вищого навчального закладу
Прізвище, ім’я та по батькові студента Курс Факультет,
спеціальність
Кількість
балів
Місце
Житомирський державний технологічний університет Кравчук Антон Романович Інформаційно-комп’ютерних техно-логій 17 17
Левчук Володимир Олександрович 17 18
Всього студентів: 2  
Київський національний університет будівництва і архітектури Марков Микола Олексійович Автоматизації і інформаційних технологій 27 9
Ярас Микола Володимирович 20 13
Всього студентів: 2  
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Давиденко Дмитро Ігорович Систем управління літальних апаратів 31 7
Козоріз Юлія Русланівна 27 11
Всього студентів: 2  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Девицька Валерія Сергіївна Комп’ютерних та інформаційних технологій 34 60
Черкашина Оксана Леонідівна 31 8
Всього студентів: 2  
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) Пасєка Роман Анатолійович Енергетики, автоматики та енергозбереження 68 4
Пилипенко Олена Олегівна 73 2
Всього студентів: 2  
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) Шурпик Павло Олександрович Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки 18 16
Всього студентів: 1  
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) Дичук Павло Валерійович Енергетики та систем керування 49 5
Дичук Петро Валерійович 86 1
Всього студентів: 2  
Одеська національна академія харчових технологій Ємельянов Олег Андрійович Комп’ютерних систем та автоматизації 68 3
Всього студентів: 1  
Сумський державний університет Зборщик Олександр Петрович Електроніки та інформаційних технологій 27 10
Всього студентів: 1  
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Козак Сергій Ігорович Прикладних інформаційних технологій та електроінженерії 17 19
Станько Андрій Андрійович 19 15
Всього студентів: 2  
Харківський національний університет радіоелектроніки Волкова Марія Олександрівна Автоматики та комп’ютеризованих технологій 24 12
Яртемик Сергій Анатолійович 20 14
Всього студентів: 2  
Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в Олімпіаді: 11
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді: 19

Результати переможців ІІ етапу Олімпіади
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь магістр),
проведеної 23–25 травня 2018 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій

Місце Прізвище, ім’я та
по батькові студента
Повна назва вищого навчального
закладу
Бали % від максимальної
кількості
балів
Місце в
груповому
заліку
Перше Дичук Петро Валерійович Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) 86 86 1
Друге Пилипенко Олена Олегівна Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 73 73 2
Третє Ємельянов Олег Андрійович Одеська національна академія харчових технологій 68 68 3


ФОТОЗВІТ


  
  
  
 


✍ Відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади (88 MB)
✍ ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади (695 MB)
✍ Закриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади (101 MB)

ЗАРЕЄСТРОВАНІ УЧАСНИКИ

Назва вищого навчального закладу Фамілія, імя, по-батькові учасника
ІІ туру олімпіади зі спец. 151
Ступінь Курс
навчання
Посіяне
місце на
І етапі
Наявність
оригиналів
анкет
ДВНЗ «Криворізький національний університет» Федоренко Олександр Леонідович бакалавр 4 1 +
Верещак Денис Вадимович бакалавр 4 2 +
Задорожній Владислав Сергійович бакалавр 4 3 +
ДВНЗ «Приазовський державний технічний ун-т» (м. Маріуполь) Руденков Максим Андрійович бакалавр 3 1 +
Сердюк Ксенія Юріївна бакалавр 3 2 +
Гавашелі Владислав Геннадійович бакалавр 3 3 +
Карпенко Владислав Євгенович бакалавр 3 4 +
Запорізький національний технічний університет Резанова Аміна Магомеднасирівна бакалавр 2 1 -
Гончаров Дмитро Вікторович бакалавр 4 2 -
Бучко Ігор Володимирович бакалавр 1 3 -
Олєйніков Микола Олександрович бакалавр 4 3 -
Київський національний університет будівництва та архітектури Полегенький Костянтин Миколайович бакалавр 4 1 -
Тирков Захар Дмитрович бакалавр 4 2 -
Шульга Володимир Іванович бакалавр 3 3 -
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) Смикова Валерія Іванівна бакалавр 3 1 -
Тикман Микита Сергійович бакалавр 3 2 -
Мамренко Олег Олегович бакалавр 3 2 -
Федин Олександр Володимирович бакалавр 3 3 -
Національний авіаційний університет (м. Київ) Омельченко Максим Олегович бакалавр 4 1 +
Хоцянівський Володимир Петрович бакалавр 4 2 +
Рявкін Микола Олександрович бакалавр 4 3 +
Авагян Арутюн Вардгесович бакалавр 4 3 -
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Щетінін Микола Сергійович магістр 1 1 -
Бєльський Денис Олексійовичч магістр 1 2 -
Нікітін Єгор Олександрович бакалавр 4 1 -
Колосай Сергій Олександрович бакалавр 4 2 -
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Москаленко Анастасія Андріївна магістр 1 1 -
Погрібняк Ірина Олегівна бакалавр 4 2 -
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Кіонг Нго Мань магістр 5 1 +
Божок Ольга Іванівна магістр 5 2 +
Доброневський Євгеній Анатолійович магістр 5 3 +
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) Рахманіна Анастасія Вячеславівна магістр 1 1 -
Логвиненко Сергій Ігорович магістр 1 2 -
Пасєка Роман Анатолійович магістр 1 2 -
Москаленко Андрій Васильович бакалавр 4 1 -
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) Остапчук Вадим Валентинович бакалавр 4 1 +
Вержиковський Олександр Петрович бакалавр 4 2 +
Дяченко Олег Вікторович магістр 5 1 +
Карпович Вадим Володимирович магістр 5 3 +
Національний університет "Львівська політехніка" Сапелюк Ростислав Васильович магістр 1 1 -
Котяш Любомир Ростиславович бакалавр 4 1 -
Козяр Микола Володимирович бакалавр 4 2 -
Національний університет харчових технологій Крищенко Дмитро Олександрович магістр 5 1 -
Білецький Микола Сергійович магістр 5 2 -
Челишев Іван Дмитрович бакалавр 4 1 -
Тур Іван Олександрович бакалавр 4 2 -
Одеська національна академія харчових технологій Грабанова Катерина Євгенівна магістр 1 1 +
Драндар Андрій Валер’янович магістр 1 2 +
Гуцан Владислав Володимирович бакалавр 4 1 +
Стасій Максим Віталійович бакалавр 4 2 +
Одеський національний політехнічний університет Озерова Дар'я Сергіївна бакалавр 4 1 +
Плохотнюк Михайло Олександрович бакалавр 4 2 +
Міщенко Іван Леонідович бакалавр 4 3 +
Сумський державний університет Горячий Павло Володимирович магістр 5 1 +
Колдовська Влада Євгенівна бакалавр 4 1 +
Михальова Катерина Юріївна бакалавр 4 2 +
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Креховецька Вікторія Мирославівна магістр 6 1 -
Гузик Петро Євгенович бакалавр 4 1 -
Трачук Сергій Анатолійович бакалавр 4 2 -
Романишин Павло Васильович бакалавр 4 3 -
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Дмитренко Владислав Олександрович магістр 5 1 +
Купатадзе Гіоргі Паатович бакалавр 4 1 +
Харківський національний університет будівництва та архітектури Клеба Анна Олегівна бакалавр 4 1 -
Губарєва Катерина Олексіївна бакалавр 4 2 -
Харківський національний університет радіоелектроніки Бондаренко Юрій Володимирович бакалавр 3 1 +
Жгунова Анна Євгенівна бакалавр 3 2 +
Васильченко Олександр Сергійович бакалавр 3 3 +
Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький) Грунтова Анна Олегівна бакалавр 4 1 +
Венгер Олексій Сергійович бакалавр 4 2 +
Шосткінський інститут Сумського державного університету Горбач Богдан Ігорович       +

Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного закладу вищої освіти
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь вищої освіти бакалавр),
проведеної 20–22 травня 2019 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій

Повне найменування
закладу вищої освіти
Прізвище, ім’я та по батькові студента Курс Факультет,
спеціальність
Кількість
балів
Місце
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) Гавашелі Владислав Геннадійович 3 Інформаційних технологій 68,83 3
Карпенко Владислав Євгенович 3 57,58 12
Сердюк Ксенія Юріївна 3 67,83 6
Руденков Максим Андрійович 3 62,33 8
Всього студентів: 4  
Запорізький національний технічний університет Бучко Ігор Володимирович 1 Радіоелектроніки та телекомунікацій 80,5 5
Резанова Аміна Магомеднасирівна 4 22,33 37
Гончаров Дмитро Вікторович 4 Електротехнічний 80,5 5
Олєйніков Микола Олександрович 2 85,5 1
Всього студентів: 4  
Київський національний університет будівництва і архітектури Полегенький Костянтин Миколайович 4 Автоматизації та інформаційних технологій 58,83 11
Тирков Захар Дмитрович 4 54,83 15
Шульга Володимир Іванович 3 50,83 18
Всього студентів: 3  
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) Мамренко Олег Олегович 3 Комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації 35,83 33
Смикова Валерія Іванівна 3 22,83 36
Тикман Микита Сергійович 3 23,33 35
Федин Олександр Володимирович 3 35,83 33
Всього студентів: 4  
Національний авіаційний університет (м. Київ) Авагян Арутюн Вардгесович 4 Аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 59,08 10
Омельченко Максим Олегович 4 60,83 9
Рявкін Микола Олександрович 4 68,83 3
Хоцянівський Володимир Петрович 4 55,83 14
Всього студентів: 4  
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Колосай Сергій Олександрович 4 Систем управління літальних апаратів 47,83 22
Нікітін Єгор Олександрович 4 44,83 26
Всього студентів: 2  
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Погрібняк Ірина Олегівна 4 Інформаційних технологій 49,33 20
Всього студентів: 1  
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) Москаленко Андрій Васильович 4 ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 67,83 6
Всього студентів: 1  
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) Вержиковський Олександр Петрович 4 Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки 56,08 13
Остапчук Вадим Валентинович 4 53,33 16
Всього студентів: 2  
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) Козяр Микола Володимирович 4 Інститут енергетики та систем керування 84,5 4
Котяш Любомир Ростиславович 4 85,0 2
Всього студентів: 2  
Національний університет харчових технологій (м. Київ) Тур Іван Олександрович 4 Автоматизації і комп’ютерних систем 63,83 7
Челишев Іван Дмитрович 4 46,83 24
Всього студентів: 2  
Одеська національна академія харчових технологій Гуцан Владислав Володимирович 4 Комп’ютерних систем та автоматизації 78,0 3
Стасій Максим Віталійович 4 67,83 6
Всього студентів: 2  
Одеський національний політехнічний університет Міщенко Іван Леонідович 4 Навчально-науковий інститут енер-гетики і комп’ютерно-інтегрованих систем управління 46,0 25
Озерова Дар’я Сергіївна 4 51,75 17
Плохотнюк Михайло Олександрович 4 47,75 23
Всього студентів: 3  
Сумський державний університет Колдовська Влада Євгенівна 4 Електроніки та інформаційних технологій 49,83 19
Михальова Катерина Юріївна 4 40,33 29
Всього студентів: 2  
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Купатадзе Гіоргі Паатович 4 Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій 46,83 24
Всього студентів: 1  
Харківський національний університет будівництва та архітектури Губарєва Катерина Олексіївна 4 Механіко-технологічний 44,33 27
Клеба Анна Олегівна 4 39,83 30
Всього студентів: 2  
Харківський національний університет радіоелектроніки Бондаренко Юрій Володимирович 3 Автоматики та комп’ютеризованих технологій 40,5 28
Васильченко Олександр Сергійович 3 36,33 32
Жгунова Анна Євгенівна 3 39,0 31
Всього студентів: 3  
Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький) Венгер Олексій Сергійович 4 Автоматики та енергетики 33,33 34
Грунтова Анна Олегівна 4 22,33 37
Всього студентів: 2  
Шосткінський інститут Сумського державного університету Горбач Богдан Ігорович 4 Денної форми навчання 49,0 21
Всього студентів: 1  
Всього закладів вищої освіти, що брали участь в Олімпіаді: 19
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді: 45

Результати переможців ІІ етапу Олімпіади
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь вищої освіти бакалавр),
проведеної 20–22 травня 2019 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій

Місце Прізвище, ім’я та
по батькові студента
Повна назва закладу вищої освіти Бали % від максимальної
кількості
балів
Місце в
груповому
заліку
Перше Олєйніков Микола Олександрович Запорізький національний технічний університет 85,5 85,5 1
Друге Котяш Любомир Ростиславович Національний університет «Львівська політехніка» 85,0 85,0 2
Третє Гуцан Владислав Володимирович Одеська національна академія харчових технологій 78,0 78,0 3
Гавашелі Владислав Геннадійович ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) 68,83 68,83 3
Рявкін Микола Олександрович Національний авіаційний університет (м. Київ) 68,83 68,83 3

Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного закладу вищої освіти
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь вищої освіти магістр),
проведеної 20–22 травня 2019 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій

Повне найменування
закладу вищої освіти
Прізвище, ім’я та по батькові студента Курс Факультет,
спеціальність
Кількість
балів
Місце
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Бєльський Денис Олексійович Систем управління літальних апаратів 38,5 12
Щетінін Микола Сергійович 34,5 13
Всього студентів: 2  
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Моcкаленко Анастасія Андріївна Інформаційних технологій 44,0 10
Всього студентів: 1  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Божок Ольга Іванівна 5 Комп’ютерних та інформаційних технологій 28,0 15
Доброневський Євгеній Анатолійович 5 38,5 12
Нго Мань Кіонг 5 28,5 14
Всього студентів: 3  
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) Логвиненко Сергій Ігорович ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 56,5 6
Пасєка Роман Анатолійович 56,0 7
Рахманіна Анастасія Вячеславівна 71,5 2
Всього студентів: 3  
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) Карпович Вадим Володимирович 5 Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки 59,0 5
Всього студентів: 1  
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) Сапелюк Ростислав Васильович Ін-т енергетики та систем керування 53,0 8
Всього студентів: 1  
Національний університет харчових технологій (м. Київ) Білецький Микола Сергійович Автоматизації і комп’ютерних систем 49,0 9
Крищенко Дмитро Олександрович 60,5 3
Всього студентів: 2  
Одеська національна академія харчових технологій Грабанова Катерина Євгенівна Комп’ютерних систем та автоматизації 85,5 4
Драндар Андрій Валер’янович 93,0 1
Всього студентів: 2  
Сумський державний університет Горячий Павло Володимирович 5 Електроніки та інформаційних технологій 10,0 16
Всього студентів: 1  
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Дмитренко Владислав Олександрович Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій 42,0 11
Всього студентів: 1  
Всього закладів вищої освіти, що брали участь в Олімпіаді: 10
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді: 17

Результати переможців ІІ етапу Олімпіади
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь вищої освіти магістр),
проведеної 20–22 травня 2019 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій

Місце Прізвище, ім’я та
по батькові студента
Повна назва закладу вищої освіти Бали % від максимальної
кількості
балів
Місце в
груповому
заліку
Перше Драндар Андрій Валер’янович Одеська національна академія харчових технологій 93,0 93,0 1
Друге Рахманіна Анастасія Вячеславівна Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 71,5 71,5 2
Третє Крищенко Дмитро Олександрович Національний університет харчових технологій (м. Київ) 60,5 60,5 3


ФОТОЗВІТ


  
  
  


✍ Відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади (51 MB)
✍ ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади (130 MB)
✍ Закриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади (405 MB)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1580 від 17 грудня 2019 р. Одеська національна академія харчових технологій з 18 по 20 травня 2020 р. проводить другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з чинної за діючим переліком спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Запрошуємо переможців першого етапу олімпіади Вашого навчального закладу для участі у II етапі Олімпіади за ступенями підготовки «бакалавр» та «магістр». Загальний склад команди – до чотирьох студентів (✍ запрошення).
Для участі необхідно до 15 березня 2020 року надіслати до Оргкомітету:

  • анкети студентів – учасників II етапу та керівників команд, оформлені відповідно до «Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» (до цього терміну можуть бути надіслані скани завірених анкет на ел. адресу оргкомітету, а їхні оригінали – передані до оргкомітету при прибутті на олімпіаду). ✍ Анкета студента та ✍ Анкета викладача;
  • електронну адресу керівника Вашої команди;
  • заявку викладача, який супроводжує студентів;
  • пропозиції щодо включення Вашого представника до складу журі.

Програма олімпіади:

18 травня заїзд учасників; реєстрація 0900 – 1800
консультації з проведення олімпіади 1500 – 1700
19 травня реєстрація учасників 0800 – 0930
відкриття олімпіади, організаційні питання 1000 – 1030
розв’язування конкурсних завдань 1100 – 1430
екскурсія 1530 – 1800
20 травня оголошення результатів та апеляції 0930 – 1000
підведення підсумків олімпіади 1000 – 1100
від’їзд учасників з 1100


Реєстрація учасників буде здійснюватися у вестибюлі корпусу «А» ОНАХТ (вул. Канатна, 112).
Розміщення учасників Олімпіади з інших міст буде здійснюватися у гуртожитку або готелі. Добова вартість проживання складає від 140 до 600 грн. Якщо необхідності у розміщенні немає, то просимо повідомити нам про це.
Нагадуємо учасники Олімпіади повинні:

  • мати з собою студентський квиток та паспорт;
  • самостійно придбати квитки на зворотній проїзд.


Контакти: ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039.
Заступник голови оргкомітетуХобін Віктор Андрійович, зав. кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем, тел. 050-195-56-42, E-mail: ✍ khobin@onaft.edu.ua
Контактна особа – відповідальний секретар оргкомітету – Яценко Галина Олексіївна, тел. 050-974-81-23, E-mail: ✍ olimpiada.akit@onaft.edu.ua

 

Проїзд по маршруту залізничний вокзал - вул. Тіниста 9/11 (готель і гуртожиток №7):
тролейбусом №7 або маршруткою №242,
а далі пішки (300 м) по вул. Тінистій до номера 9/11
.
від зупинки «Вокзал» (по вул. Середньофонтанській)
до зупинки «Черняховського» («Пл. 10-го квітня»)
Вхід в готель з вул. Тінистій, в гуртожиток - з двору по сходах.

Контактні телефони для попередження про пізнє прибуття:
прохідної готелю ОНАХТ: 0482-68-32-69
прохідної гуртожитку №7 ОНАХТ: 0482-68-74-07, 0482-68-10-72

✍ Схема розміщення навчальних корпусів ОНАХТ по вул. Канатна, 112

ЗАРЕЄСТРОВАНІ УЧАСНИКИ

Назва вищого навчального закладу Фамілія, імя, по-батькові учасника
ІІ туру олімпіади зі спец. 151
Ступінь Курс
навчання
Посіяне
місце на
І етапі
Наявність
оригиналів
анкет
Національний авіаційний університет (м. Київ) Тарасьонок Олег Євгенович бакалавр 4 1 +
Пацера Володимир Юрійович бакалавр 4 2 +
Хоцянівський Володимир Петрович магістр 5 1 +
Рявкін Микола Олександрович магістр 5 2 +
Державний університет «Житомирська політехніка» Церковний Олександр Миколайович бакалавр 4 1 -
Запорізький національний університет Крохмаль Павло Олександрович бакалавр 4 1 +
Сумрій Олександр Сергійович бакалавр 4 2 +
Ніканоров Дмитро Станіславович бакалавр 4 3 +
Сумський державний університет Дударенко Вадим Олександрович магістр 1 1 +
Бойко Андрій Олегович бакалавр 4 1 +
Івченко Віталій Сергійович бакалавр 4 2 +
ДВНЗ «Приазовський державний технічний ун-т» (м. Маріуполь) Гавашелі Владислав Геннадійович бакалавр 4 1 +
Руденков Максим Андрійович бакалавр 4 2 +
Клімов Євгеній Геннадійович бакалавр 3 3 +
Юзвенко Сергій Валентинович бакалавр 3 4 +
Одеський національний політехнічний університет Кваша Юлія Валеріївна бакалавр 4 1 +
Яворський Олександр Володимирович бакалавр 4 2 +
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) Тикман Микита Сергійович бакалавр 4 1 +
Сакович Дмитро Вікторович бакалавр 4 2 +
Смикова Валерія Іванівна бакалавр 4 3 +
Криворізький національний університет Безе Віктор Вікторович бакалавр 4 1 -
Горбач Костянтин Олександрович бакалавр 4 2 -
Снагощенко Діана Михайлівна бакалавр 3 3 -
Кравченко Олександра Вадимівна бакалавр 3 4 -
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Погрібняк Ірина Олегівна магістр 5 1 -
Терентьєва Катерина Андріївна магістр 5 2 -
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) Москаленко Андрій Васильович магістр 1 1 -
Козловський Юрій Сергійович бакалавр 4 1 -
Єжевський Михайло Анатолійович бакалавр 4 2 -
Болбот Анастасія Ігорівна бакалавр 4 3 -
Національний університет "Львівська політехніка" Козяр Микола Володимирович магістр 1 1 -
Котяш Любомир Ростиславович магістр 1 2 -
Сорокун Вікторія Григорівна бакалавр 4 1 -
Воробій Андрій Романович бакалавр 4 2 -
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Купатадзе Гіоргі Паатович магістр 5 1 -
Заїка Олена Володимирівна магістр 5 2 -
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) Остапчук Вадим Валентинович магістр 5 1 -
Вержиковський Олександр Петрович магістр 5 2 -
Сиротинський Андрій Іоаннович бакалавр 4 1 -
Захарчук Василь Іванович бакалавр 4 2 -
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Трач Богдан Володимирович бакалавр 3 1 -
Одеська національна академія харчових технологій Гуцан Владислав Володимирович магістр 1 1 +
Гаджилеу Микола Валерійович магістр 1 2 +
Дишлєвой Олександр Олександрович бакалавр 4 1 +
Оленіченко Олександр Олександрович бакалавр 4 2 +