БАКАЛАВРИ

Вступ до фаху
Ознайомча практика
Метрологія, технологічні виміювання та прилади
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Виробничо-ознайомча практика
Основи комп'ютерного моделювання технічних систем
Теорія автоматичного керування
Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів
Технічні засоби автоматизації
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Виробнича практика
Моделювання та оптимізація систем керування
Основи пневмо- та гідроприводу робототехнічних систем
Логічне керування технологічними та робототехнічними системами
Алгоритмічні мови та програмування систем реального часу
Проектування систем автоматизації
Цифрові системи керування та обробки інформації
Основи компютерно-інтегрованого керування
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
Автоматизація бізнес-процесів
Основи САПР
Переддипломна практика
Дипломне проектування

СПЕЦІАЛІСТИ

Інтелектуальна власність та патентознавство
Проектування систем автоматизації
Сучасні технології автоматизації
Програмування розподілених систем автоматизації в галузі
Монтаж, наладка та експлуатація засобів автоматизації
Вбудовані системи автоматизації
Переддипломна практика
Державна атестація: дипломне проектування

МАГІСТРИ

Професійно-наукова іноземна мова
Інтелектуальна власність та патентознавство
Нечіткі множини та нейронні мережі в системах автоматизації
Спеціальні розділи теорії керування
Методика викладання у ВНЗ
Методологія та організація наукових досліджень
омп'ютерні технології конвертації та відладки програмного забезпечення
Наукометрія
Вбудовані мікропроцесорні системи керування
Сучасні сенсори автоматичних систем
Науково-дослідницька практика
Державна атестація: кваліфікаційна робота

БАКАЛАВРИ

Вступ до фаху
Ознайомча практика
Метрологія, технологічні виміювання та прилади
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Виробничо-ознайомча практика
Основи комп'ютерного моделювання технічних систем
Теорія автоматичного керування
Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів
Технічні засоби автоматизації
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Виробнича практика
Моделювання та оптимізація систем керування
Основи керування бізнес-процесами
Програмні засоби автоматизації керування бізнес-процесами
Проектування систем автоматизації
Основи компютерно-інтегрованого керування
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень
Переддипломна практика
Дипломне проектування

СПЕЦІАЛІСТИ

Інтелектуальна власність та патентознавство
Проектування систем автоматизації
Сучасні технології автоматизації
Програмування розподілених систем автоматизації в галузі
Корпоративні інформаційні системи
Сучасні CASE-технології проектування інформаційних систем
Переддипломна практика
Державна атестація: дипломне проектування

МАГІСТРИ

Інтелектуальна власність та патентознавство
Нечіткі множини та нейронні мережі в системах автоматизації
Спеціальні розділи теорії керування
Методика викладання у ВНЗ
Методологія та організація наукових досліджень
Комп'ютерні технології конвертації та відладки програмного забезпечення
Наукометрія
Інноваційні підходи до побудови систем керування підприємством
Сучасні технології розробки програмного забезпечення
Науково-дослідницька практика
Державна атестація: кваліфікаційна робота

БАКАЛАВРИ

Вступ до фаху
Ознайомча практика
Метрологія, технологічні виміювання та прилади
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Виробничо-ознайомча практика
Основи комп'ютерного моделювання технічних систем
Теорія автоматичного керування
Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів
Технічні засоби автоматизації
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Виробнича практика
Мод
Основи пневмо- та гідроприводу робототехнічних систем
Логічне керування технологічними та робототехнічними системами
Алгоритмічні мови та програмування систем реального часу
Проектування систем автоматизації
Цифрові системи керування та обробки інформації
Основи компютерно-інтегрованого керування
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
Комп'ютерний зір робототехнічних систем
Основи САПР
Переддипломна практика
Дипломне проектування

БАКАЛАВРИ

Вступ до фаху
Ознайомча практика
Метрологія, технологічні виміювання та прилади
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Виробничо-ознайомча практика
Основи комп'ютерного моделювання технічних систем
Холодильні процеси і обладнання як об'єкти керування
Теорія автоматичного керування
Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів
Технічні засоби автоматизації
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Виробнича практика
Моделювання та оптимізація систем керування
Пристрої автоматизації холодильного устаткування
Цифрові системи керування та обробки інформації
Основи компютерно-інтегрованого керування
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
Енергоефективне керування теплоенергетичними процесами з холодильним циклом
Основи САПР
Переддипломна практика
Дипломне проектування

БАКАЛАВРИ

Теорія автоматичного керування
Електроніка та мікросхемотехніка
Технологічні вимірювання
Системи контроля технологічних параметрів
Ідентифікація і моделювання об'єктів автоматизації
Дискретні пристрої автоматики
Цифрові прилади систем управління
Мікропроцесорна техніка та пристрої
Пристрої локальних IT-систем
Елементи і пристрої для автоматизації технологічних процесів
Автоматизація бізнес-процесів
Автоматизоване управління підприємництвом

МАГІСТРИ

Інтелектуальна власність та патентознавство
Системи управління технологічним устаткуванням з потужним електроприводом
Аналіз та синтез цифрових алгоритмів керування
Сучасні сенсори автоматичних систем

БАКАЛАВРИ

Університетська освіта
Автоматизація виробничих процесів
Автоматизація процесів торгівлі

БАКАЛАВРИ

Автоматизація виробничих процесів

МАГІСТРИ

Інтелектуальна власність та патентознавство

МАГІСТРИ

Цифрові системи керування та обробки інформації
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
Автоматизація виробничих процесів