Скаковський Юрій Михайлович

Скаковський Юрій Михайлович

кандидат технічних наук, доцент

 

Коротка біографія.

1977 рік – закінчив теплоенергетичний факультет Одеського політехнічного інституту за спеціальністю «Автоматизація теплоенергетичних процесів».

1977 – 1981 роки – інженер відділу №11 (автоматизації цукрової, соляної та крахмальопаточної промисловості) Всесоюзного  науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту автоматизації харчової промисловості «Пищепромавтоматика» (ППА).

1981 – 1988 роки – молодший науковий співробітник відділу №11 ППА.

1983  1987 роки – навчання в аспирантурі кафедри АВП ОТІХП ім. М.В.Ломоносова без відриву від виробництва.

В 1988 році  захистив кандидатську дисертацію на тему «Автоматизована система керування технологічними потоками і продуктивністю цукрового заводу».

19881989 роки  старший науковий співробітник відділу №11 ППА.

1989 – 1991 роки – завідувач сектором розробки систем автоматизації на базі мікропроцесорної техніки відділу №11 ППА.

1991 – 2000 роки – провідний науковий співробітник відділу №11  ППА.

З 2000 року і дотепер – доцент кафедри АВП (АТП і РС) ОНАХТ.

Входить до складу Ради факультету АМіР, Ради зі спеціальності 151 «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології», а також до складу ЕК з захисту дипломних робіт і проектів.

 

Навчально-методична робота. 

Викладає наступні дисципліни:

«Проектування систем автоматизації»;

«Сучасні технології автоматизації»;

«Основи проектування систем автоматизації»;

«Системний аналіз у складних системах управління» .

 

Керує практикою та дипломним проектуванням студентів.

 

Науково-дослідна робота. 

Приймав участь в розробці перших АСУ ТП в цукровій промисловості (Одеського і інших цукроворафінадних заводів), був керівником ряду проектів АСУ ТП цукрових заводів Україны і Росії. Був членом редколегії збірника наукових праць інституту  «Пищепромавтоматика».

З 2002 року керує колективом науково-дослідного сектору кафедри АВП, що виконав госпдоговірних робіт з автоматизації харчових виробництв на суму понад 250 тис. грн.

Приймає участь в науковому напрямі кафедри "Автоматичне керування технологічними процесами: розробка алгоритмів з високим рівнем інтелекту, моделювання, оптимізація і реалізація систем" в якості виконавця.

Опублікував понад 80 наукових робіт, у тому числі має 6 авторських свідоцтв СРСР і 4 Патенти Україны на винахід, основні з яких наступні:

1. Скаковський Ю.М., Бабков А.В. Використання технології «тонких клієнтів» для створення інформаційної системи котельного відділення в ТЕЦ цукрозаводу // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – Міжнародний науково-виробничий журнал, ОНАХТ.- Одеса, Voiume 17, 2014, с. 8 – 10.

2. Скаковский Ю.М., Бабков А.В. Использование микропроцессорных контроллеров и программ украинского производства для модернизации системы управления диффузионного отделения сахарного завода // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – Міжнародний науково-виробничий журнал, ОНАХТ.- Одеса, Voiume 7, Issue 3/2015, вересень  с. 46-51.

3. Витвицкий В.Д, Скаковский Ю.М., и др. Опыт создания АСУТП участков свеклосахарного производства//Промышленные АСУ и контроллеры, -М: 2003, №7 .

4. Скаковский Ю.М., Витвицкий В.Д., Шайкова О.П. Автоматизированная система управления технологическими процессами свеклосахарного завода на базе локальной сети// Сборник материалов (в 2-х томах) Ш-й международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (1-8 июня 2007г., Варна, Болгария) .

5.  Жуковский Э.И., Скаковский Ю.М., Витвицкий В.Д. Современные тенденции и перспективы автоматизации сахарных заводов //Автоматика-2008: доклады ХV международной конференции по автоматическому управлению.    23-26 сентября 2008 г., т.1. –  Одесса: ОНМА. – С.197-200.

6. Жуковський Е.Й., Скаковський Ю.М., Вітвіцький В.Д.  Багаторівнева АСУТП цукрового заводу// Автоматика/Automatics – 2011.XVIII Міжнародна конференція з автоматичного управління, 28-30 вересня 2011 року: матеріали конференції/ -Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2011–С. 167-168.