Мазур Олександр Васильович

Мазур Олександр Васильович

кандидат технічних наук, доцент

 

Коротка біографія:
В 1977 році закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (зараз ОНАХТ) за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

1977-1979 роки – інженер науково-дослідного сектору (НДС) кафедри автоматизації виробничих процесів (АВП) ОТІХП ім. М.В. Ломоносова.

1980-1987 роки – молодший науковий спывробытник НДС АВП ОТІХП ім. М.В. Ломоносова.

1983 - 1986 роки – навчання в аспірантурі кафедри АВП.

1988-1992 роки – старший науковий спывробытник НДС АВП ОТІХП ім. М.В. Ломоносова.

1992-2007 роки – асистент кафедри АВП.

В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення енергетичної ефективності теплових процесів методами гарантуючого керування».

З 2007 року і дотепер – доцент кафедри АВП (АТП і РС).

 

Навчальна робота.
Веде дисципліни (лекції, лабораторні, практичні заняття, курсові проекти):

“Електроніка та мікропроцесорна техніка”;

"Мікропроцесорна техніка та пристрої";
„Вбудовані мікропроцесорні системи керування".

Керує ознайомчою практикою.

 

Науково-дослідна робота:
1977 – 1992 роки – співрбітник науково-дослідної лабораторії оптико-електронних вимірювльних систем кафедри АВП ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. Приймав участь в розробці насупних проектів:

1. Замовник – Центральний науково-дослідний інститут машинобудування (ЦНДІМАШ, м. Корольов Московська обл.):
• «Радуга» ( 1976-1978 роки) – дешифратор спектрограм;
• «Виконт» ( 1979-1982 роки). – дешифратор кінограм швидкопротікаючих процесів горіння;
• «Спрут» (1983 -1987роки) – система дистанційного вимірювання температурних полів процесів горіння в реальному часі.

2. Замовники:
– НДІПМ при МВТУ ім Баумана, м. Москва.
– Центральний інститут авіаційного двигунобудування (ЦИАМ), м. Москва:
• «Интерцвет»(1983- 1989роки) – система цифрової обробки напівтонових зображень.
3. Замовник – завод «ТИРА» м. Б-Дністровський Одеської обл.:
• 1990 -1991роки – система автоматизованої підгонки прецизійних резисторів;
• 1992-1994 роки – система вимірювання ТКС прецизійних резисторів.

Викладацьку діяльність на кафедрі поеднує:
В 1995 – 2006 роках с роботою в галузевій проблемній лабораторії ОНАХТ, при виконанні НДР, пов'язаних з дослідженням теплових режимів, розробкою конструкцій і систем керування абсорбційно-дифузійними холодильними установками.
З 1996 року і дотепер – Голова наглядової ради ПАТ «Завод «ТИРА».

 

Має 51 наукову та 3 методичних друкованих роботи, основні з яких наступні:

1. Повышение энергетической эффективности тепловых процессов пищевых технологий средствами гарантирующего управления / В.А. Хобин, М.Т. Степанов, А.В. Мазур //Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2007. – № 2. – с. 48 – 52.
2. Тепловые процессы пищевых технологий как объекты управления: общ-ность особенностей и принципов повышения энергетической эффективности / В.А. Хобин, А.В. Мазур //Наук. пр. ОНАХТ. – Одеса: 2007. – Вип. 30. – Т. 1. – С. 237 – 241.
3. Система автоматического управления с коммутируемой структурой, минимизирующая / В.А. Хобин, А.В. Мазур, О.А. Титлова //Наук. пр. ОНАХТ. – Одеса: 2007. – Вип. 31. – Т. 1. – С. 149 – 152.
4. Современные принципы автоматического управления тепловыми процессами пищевых технологий /В.А. Хобин, А.В. Мазур Харчова наука і технологія. – Одеса, 2008. – № 1. – С. 48 – 51.
5. Имитационная математическая модель зерносушилки ДСП-32от как объекта управления / М.Т. Степанов, А.В. Мазур, В.А. Хобин //Наук. пр. ОНАХТ. – Одеса: 2008. – Вип. 34. – Т. 1. – с. 303 – 307.