Муратов Віктор Георгійович

Муратов Віктор Георгійович

кандидат технічних наук, доцент

Коротка біографія:
В 1972 році  закінчив теплоенергетичний факультет Одеського політехнічного інституту за спеціальністю «Автоматизація теплоенергетичних процесів».

1972-1975 роки – інженер з автоматизації лабораторії теплофізики ОІБІ, де досліджувалися і розроблялися холодильні машини, перші кондиціонери непрямого випаровування, на сьогоднішній день широко розповсюджені в світі.

1975-1978 роки – старший інженер науково-дослідного сектору (НДС) кафедри автоматизації виробничих процесів (АВП) ОТІХП ім. М.В. Ломоносова.

1978-1984 роки – завідувач лабораторією кафедри АВП.

В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Автоматизоване управління мікрокліматом в технологічних процесах харчових виробництв».

1984-1990 роки – старший науковий співробітник НДС кафедри АВП.

1990-1993 роки – доцент кафедри автоматизованих систем керування холодильного та кріогенного машинобудування Одеської державної академії холоду.

З 1993 року і дотепер –доцент кафедри АВП (АТП і РС) ОНАХТ.

Є членом Ради факультету АМ і Р, секретарем Ради зі спеціальності 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване керування технологічними процесами», напряму підготовки «Автоматизація і комп'ютерно-інтегрировані технології».

 

Навчально-методична робота. 

Веде дисципліни:

«Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» (МТВП), курсове та дипломне проектування. Автор підручника з курсу МТВП.

"Монтаж, наладка і експлуатація засобів автоматизації"

 

Оскільки в кожній дипломній роботі і проекті студентів кафедри АВП є своя «родзинка», з 2007 року розпочав патентування студентами їх дипломних розробок, що змінює студентам бачення світу. Сьогодні біля 80% усіх випускників кафедри АВП захищають свої розробки Патентами України.

 

Науково-дослідна робота: 

Виконав ряд науково-дослідних робіт з автоматизації систем кондиціонування повітря зі звичайними (м'ясокомбінати, сирзаводи) та прецизійними вимогами («чисті» та інші приміщення підприємств електронної і оборонної промисловості) до якості підтримання параметрів мікроклімату.
Розробив та підготував регулятор-оптимізатор температурно-вологісного режиму (РОТВР-2) до серійного виробництва для використання в АСК мікрокліматом підвищеної точності і живучості на підприємствах міністерства м'ясної та молочної промисловості СРСР.

В 1990 році стал засновником та директором приватного підприємства, що виконує науково-дослідні, дослідно-конструкторські та монтажно-налагоджувальні роботи в області модернізації існуючих та створення нових автоматизованих технологій.
З 2000 року на основі своїх розробок відкрив ділянку переробки олійних та інших сільгоспкультур на олію, жмих та борошно.
Сконструював та виготовив ряд вітрильних (з такелажем) та гребних плавзасобів.

Загальна кількість наукових робіт більше 70  , основні з яких такі:

1. Муратов В.Г. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Навчальний посібник. – Київ: Освіта України, 2012 – с. 365.
2. Муратов В.Г., Никульча И.П. Эксергетический метод анализа систем кондиционирования воздуха.// Холодильная техника, 1980, №11 – с.30-34.
3. Муратов В.Г. Метод автоматического управления системой кондиционирования воздуха как объектом с переменной структу-рой//Холодильная техника, 1981, №3 – с.20-24.
4. Авторское свидетельство СССР на изобретение №769221. Муратов В.Г., Кардасевич О.А., Лукьяненко В.Я. Способ автоматического регулирования параметров воздуха в помещении. – Опубл. 07.10.80, Бюл. №37.
5. Патент України на винахід №77864. Муратов В.Г. Спосіб автоматично керованого подрібнення макухи олійних культур та пристрій для його здійснення. – Опубл. 15.01.2007, Бюл. №1.
6. Патент України на винахід №85423. Муратов В.Г., Хортюк М.М. Автоматична лінія виробництва натурального оцту. – Опубл. 26.01.2009, Бюл. №2.
7. Патент України на винахід №89433. Муратов В.Г. Спосіб автоматично керованої термообробки зерна. – Опубл. 25.01.2010, Бюл. №2.