Павлов Артур Іванович

Павлов Артур Іванович

кандидат технічних наук, доцент

Коротка біографія

В 1961 р. – закінчив ОТІ ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю "Машини і апарати харчових виробництв".

19611963 роки – головний механік хлібокомбінату (м. Вільянди, Естонія), інженер-конструктор ОКТІ (м. Одеса).

19631966 роки – навчання в аспирантурі кафедри АВП.

В 1967 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження кількісних характеристик якості роботи складів масових вантажів».

19671971 роки – асистент кафедри АВП.

З 1971 року і дотепер – доцент кафедры АТП і РС.

Тематика виконаних науково-дослідних робіт:
• Розробка уніфікованої блочної системи диспетчерського автоматизованого керування уніфікованим поточно-транспортним виробничим комплексом (виконавець).
• Розробка математичних моделей та комп'ютерне моделювання типових транспортних та технологічних процесів (виконавець).
• Розробка автоматизованої системи керування об'єднаної транспортно-складської бази (відповідальний виконавець).
• Дослідження та розробка автоматизованої системи керування вантажним аеропортом (відповідальний виконавець).

Викладає дисципліни:
• «Технічні засоби автоматизації»;
• «Нечіткі множини та нейронні мережі в системах автоматизації»;
• «Методика викладання в ВНЗ»;
Є автором підручника «Мікропроцесорні системи керування», співавтором підручника «Автоматика та автоматизація консервного виробництва».

Загальна кількість опублікованих наукових праць – понад 70, у тому числі 27 авторських свідоцтв СРСР на винахід.

Основні публікації:
1. Платонов П.Н., Павлов А.И., Сычук Л.М. Автоматика и автоматизация консервного производства: Учеб. Пособие для вузов. – Киев: Вища школа, 1981.–264 с.
2. Павлов А.И. Микропроцессорные системы управления. – Одесса: Изд-во ОНАПТ, 2004.–385 с.
3. Павлов А.И. Повышение эффективности управляющих воздействий автоматических регуляторов. // Автоматизация технологических и бизнес-процессов. – Одесса: 2011, №5. – с.31-37.
4. Павлов А.И. Технология проектирования нейронных регуляторов. // Автоматизация технологических и бизнес-процессов. – Одесса: 2010, №4. – с.15-20.
5. Павлов А.И. Нейросетевая система регулирования высокой динамической точности. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: 2008. – Вип. 33. – с.64-69.
6. Павлов А.И. Нейронная система регулирования. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: 2007. – Вип. 31. – Т2. – с.72-77.