Хобін Віктор Андрійович

Хобін Віктор Андрійович

Завідувач кафедрою АТП і РС, доктор технічних наук, профессор

 

Хобін В.А. працює в Одеській національній академії харчових технологій з 1971 року, з 2004 року він – професор кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем ОНАХТ та директор Навчально-наукового центру інформаційних технологій, а з 2011 року – завідувач кафедри АТПіРС. Загальний стаж його науково-педагогічної роботи 41 рік.

Хобін В.А. викладає бакалаврам та магістрам напряму «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології» найбільш важливі та складні дисципліни «Теорія автоматичного керування», «Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів», «Цифрові системи керування та обробки інформації», «Спеціальні розділи теорії керування». З цих дисциплін ним створена та ефективно працює лабораторна база нового покоління – «інтелектуальні комп'ютерні тренажери». На Всеукраїнській виставці-конкурсі «Високі технології в освіті–2007» її відзначено, як переможця у своїй номінації, Золотою медаллю.

Хобін В.А. вносить значний вклад у розвиток методології підготовки фа-хівців з автоматизації технологічних процесів усіх рівнів. Ще в 1985 р. він обґрунтував та впровадив у навчальний процес, а надалі безупинно удосконалював, методологію системної (інтегрованої) професійної підготовки студентів. Її основу складає чітка цільова спрямованість дисциплін, що читаються, їхня тісна взаємодія, орієнтація на комплексне вирішення студентом задач автоматизації ре-альних технологічних процесів. Початком такої підготовки є індивідуальні         завдання студентам, які вони отримують в ході виробничої практики третього курсу, продовженням – взаємозалежне виконання самостійних та курсових робіт, проектів, а завершенням – їхня інтеграція до дипломних робіт бакалаврів, проектів спеціалістів та випускних робіт магістрів. Така технологія навчання дозволяє студентам усвідомити взаємозв'язок та цілісність отриманих ними знань та навичок, сформувати в них основу цілісного комплексу професійних компетенцій, краще підготуватися до вирішення практичних задач.

Хобін В.А. вніс та вносить значний вклад у розвиток вітчизняної науки. Його докторська дисертація «Системи гарантуючого керування технологічними агрегатами: основи теорії, практика застосування» за загальним визнанням фа-хівців, відкрила новий напрямок розвитку систем автоматизації. Він є керівником наукової школи «Моделювання та оптимальне управління технологічними процесами зберігання та переробки сільськогосподарської сировини». Підготував 15 кандидатів технічних наук, є науковим консультантом 3 викладачів кафедри, які працюють над докторськими дисертаціями, науковим керівником 5 аспірантів очного та заочного навчання. Загальний список його наукових та навчально-методичних робіт містить більше 400 найменувань, у тому числі 5 монографій, близько 70 авторських свідоцтв та патентів.

Наукові розробки В.А. Хобіна знаходять своє застосування в промисловості. На підприємствах агропромислового комплексу впроваджено більше 120 систем автоматичного керування. Крім підприємств АПК результати його роботи впроваджувалися в металургійній та цементній промисловості, в оборонних галузях (керування розпилюванням алюмінію, мікрокриогенними установками штучних супутників Землі).

Хобін В.А. веде велику організаторську роботу в науці. З 1986 по 1995 роки він був співкерівником семінару «Кібернетика та автоматичне керування»     Південної секції наукової ради з проблеми «Кібернетика» Національної академії наук України. У різний час був та є членом спеціалізованих рад ВАК СРСР та України з захисту дисертацій при ОНАХТ (К 068.35.02 та К 05.16.02), при        Одеському національному політехнічному університеті (К 41.052.08), при Національному університеті харчових технологій, м. Київ (К 26.058.05 та К 23.073.02), з 2011 року – головний редактор журналу «Автоматизація технологічних та бізнес-процесів»; член редакційної колегії збірника «Наукові праці ОНАХТ».

За високі досягнення у своїй діяльності Хобін В.А. неодноразово заохочувався та нагороджувався Почесними грамотами Ректора академії, компанії «Хліб України». В 1991 році за розробку адаптивних регуляторів гарантуючого керування він нагороджений Золотою медаллю Лауреата ВДНГ СРСР. У 2007 році за розробку лабораторних робіт у формі інтелектуальних комп'ютерних тренажерів для комплексу дисциплін «Теоретичні основи автоматичного керування» наго-роджений почесною грамотою Міністра освіти і науки України. У 2010 році за досягнення у навчальній роботі В.А. Хобіну присвоєне звання Заслуженого професора ОНАХТ. У 2012 році нагороджений медаллю ОНАХТ за внесок у розвиток академії. У 2013 році за досягнення в науці він нагороджений Почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації.