Дец Дмитро Васильович

Дец Дмитро Васильович

старший викладач кафедри АТП і РС

 

Коротка біографія.

В 1998 році закінчив Одеську державну академію харчових технологій (зараз ОНАХТ) за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв».
1998 – 2013 роки – асистент кафедри автоматизації виробничих процесів (АВП) ОНАХТ.
2002-2005 роки – аспірантура кафедри АВП.

З 2013 року і дотепер – старший викладач кафедри АВП (АТП і РС) ОНАХТ. 

З 2002 року поєднує викладання на кафедрі АВП з обов'язками провідного інженера-електронника відділу комп'ютерного сервісу Навчально-наукового центру інформаційних технологій ОНАХТ на посаді системного адміністратора.

 

Навчальна робота. 

Проводить заняття з дисциплін:
«Алгоритмічні мови та програмування систем реального часу»;
«Цифрові системи керування та обробки інформації»;
«Основи комп'ютерно-інтегрованого керування»;
«Автоматизація бізнес-процесів»;
«Програмні засоби автоматизації управління бізнес-процесами».
Керує дипломним проектуванням студентів.

 

Наукова робота. 

Приймає участь в науковому напрямі кафедри "Автоматичне керування технологічними процесами: розробка алгоритмів з високим рівнем інтелекту, моделювання, оптимізація і реалізація систем" в якості виконавця.

Закінчує роботу над кандидатською дисертацією на тему: «Системи гарантуючого керування процесами порційного дозування сипучих матеріалів» (науковий керівник проф. Хобін В.А.).

Має понад 20 публікацій наукового та методичного характеру.