Гурський Олександр Олександрович

Гурський Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри АТП і РС

 

Коротка біографія:

2000 рік – закінчив Одеський технікум газової і нафтової промисловості за спеціальністю «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

2004 рік –  закінчив Одеськую державну академію холоду (ОДАХ) за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами».

2004 – 2009 роки – навчання в аспірантурі кафедри автоматизованих систем управління (АСУ) ОДАХ

2005 – 2012 роки – асистент кафедри АСУ ОДАХ. 

2012 рік – захистив кандидатську дисертацію на тему «Автоматизація холодильної турбокомпресорної установки на базі системи координуючого керування».

2012 – 2014 роки – старший викладач кафедри АСУ 

З 2014 року і дотепер – старший викладач кафедри АВП (АТП і РС).

 

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

Енергоефективне керування теплоенергетичними процесами з холодильним циклом

Цифрові системи керування та обробки інформації

Ідентифікація і моделювання об'єктів автоматизації

Аналіз та синтез цифрових алгоритмів керування

Нечіткі множини та нейронні мережі в системах автоматизації

 

Наукова робота.

Приймає участь в науковому напрямку кафедри "Автоматичне керування енергоефективними системами для комбінованого виробництва електроенергії, тепла і холоду" в якості виконавця. Має більше 30 публікацій. Основні наукові роботи:

1. Гурський О.О.  Автоматизація холодильної турбокомпресорної установки на базі системи координуючого керування: автореферат дис. кандидата тех. наук: 05. 13. 07. – Одесса., 2012. – 22 с.

2. А.А. Гурский, В.А. Денисенко, А.Е. Гончаренко. Системы автоматического регулирования производительности холодильных центробежных компрессоров // Холодильная техника и технология №5 2013

3. А.А. Гурский, В.А. Денисенко, А.Е. Гончаренко. Невязка по соотношению параметров в системе управления как показатель функционирования турбокомпрессорной установки // Холодильная техника и технология 2014 №4 (150) стр. 58-63