Жигайло Олексій Михайлович

Жигайло Олексій Михайлович

кандидат технических наук, доцент

Коротка біографія
В 1993г. окончил Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».

В 1993році закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (тепер ОНАХТ) за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв»

1993 — 1996 роки — завідувач лабораторією кафедри автоматизації виробничих процесів (АВП).

1996 1999 роки – навчання в аспірантурі кафедри АВП ОНАХТ.

1999 2001 роки – завідувач лабораторією кафедри АВП.

В 2001г. захистив кандидатську дисертацію на тему «Статистична ідентифікація моделей динаміки і її застосування в задачах адаптивного керування».

20022011 роки – асистент кафедри АВП.

З 2012 року і дотепер – доцент кафедры АВП.

З 1996 року одночасно з викладацькою діяльністю на кафедрі АВП займається малим бізнесом в сфері торгівлі. Це дозволяє йому зі знанням справи викладати студентам відповідних спеціалізацій ключові дисципліни в області управління бізнес-процесами.

 

Навчальна робота.

Викладає дисципліни:

«Основи керування бізнес-процесами»;

«Автоматизація бізнес-процесів»;

«Автоматизація процесів торгівлі»;

«Автоматизовані системи керування малим та середнім бізнесом».

«Теорія автоматичного керування»;

«Ідентифікація і моделювання об'єктів автоматизації».

Відповідає за розвиток спеціалізації «Автоматизоване управління підприємництвом». Керує виробничою практикою та дипломним проектуванням студентів.

 

Наукова робота.

На основі розширеного методу типової статистичної ідентифікації розробив комплекс алгоритмів і програм для застосування в системах адаптивного керування складними технічними об'єктами.

Приймає участь в науковому напрямі кафедри " Автоматизоване управління бізнес-процесами, процесами адміністрування та навчання: інноваційні підходи  і технології " в якості виконавця.

Веде роботу з удосконалення методів інтелектуального аналізу даних та штучного інтелекту для їх застосування в алгоритмах систем підтримки прийняття рішень.

Загальна кількість публікацій – 27.

Основні публікації:

1. Жигайло А.М., Хобин В.А. Регуляризованная процедура идентификации моделей динамики и её применение в адаптивных системах управления //Вип. 72. — Харків: ХДПУ, 1999. – С. 135-142.

2. Жигайло О.М., Хобін В.А. Ідентифікація моделі об’єкту в замкнутому контурі та її застосування в САУ ГБ // Наук. пр. ОДАХТ. – Вип. 21. – Одеса, 2001. – C. 153 – 157.

3. Жигайло А. М., Хобин В. А. Повышение эффективности управления процессом гранулирования комбикормов // Наук. пр. ОНАХТ. Вип.. 29, т.2. – Одеса, 2006. — С. 230-235.

5. Жигайло О.М., Трішин Ф.А., Гусаковський В.А. Автоматизована система простежуваності // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – О., 2012. – № 9,10. – С. 21–25.

6. Жигайло О.М., Хобін В.А. Алгоритм самоналаштування регулятора в САУ процесом гранулювання комбікормів // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – 2013 – Вип. 30. – С. 233–241.

7. Жигайло О.М. Особливості ефективного вирішення задачі адаптації регулятора в САУ прес-гранулятором // Зернові продукти і комбікорми. – О., 2014. - №1(53) – С. 45-50.

8. Жигайло О.М. Використання технології  Data Mining в автоматизованій системі простежуваності виробництва сирої соняшникової олії // Автоматизація технологічних та бізнес-процесів. – О., 2014. – № 3(19) – С. 30-38.