Світий Іван Миколайович

Світий Іван Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

Коротка біографія:

1992 рік – закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (тепер ОНАХТ) за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

1992 – 2001 роки – завідувач лабораторією кафедри автоматизації виробничих процесів (АВП).

1995 – 1999 роки – навчання в аспірантурі кафедри АВП

2001 — 2003 роки — асистент кафедри АВП.

В 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Система підтримки прийняття рішень з управління процесами зберігання зернових мас на підприємствах галузі хлібопродуктів».

З 2003 року і дотепер – доцент кафедры АВП (АТП і РС).

2005 – 2006 роки – завідувач комп'ютерними курсами ОНАХТ.
2006 – 2007 роки – заступник декана факультету АТП.
2007 – 2012 роки – директор Школи комп'ютерних технологій ОНАХТ.

Є членом Ради зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

 

Учебно-методическая работа. 

Викладає дисципліни:
• «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»,
• «Логічне керування технологічними процесами та робототехнічними системами».

• «Теорія автоматичного керування»,
• «Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів».

Керує виробничою практикою, дипломним проектуванням.
 

Науково-дослідна робота. 

Був відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи «Техніко-технологічний аудит групи компаній ВАТ« Миронівський хлібопродукт »».

Приймає участь в науковому напрямі кафедри " Автоматизоване управління бізнес-процесами, процесами адміністрування та навчання: інноваційні підходи  і технології " в якості виконавця.

Працює над докторською дисертацією на тему «Оптимальне управління процесами зберігання запасів зерна на підприємствах АПК».

Загальна кількість наукових публикацій понад 60, основні з яких:

1. Конспект лекцій з курсу „Автоматизація технологічних процесів та виробництв” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” всіх форм навчання / Укл. І.М.Світий. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – 86 с.

2. Жуковский Э.И., Свитый И.Н., Чабаров В.А. Концептуальная модель управления запасами зерна на предприятиях отрасли хлебопродуктов. // Автоматизация технологических и бизнес-процессов. – 2010. — №4.

3. Жуковский Э.И., Свитый И.Н., Булмаге М. Информационная система визуального учета зерна, хранимого в силосах элеватора. // Тез. докл. II Всеукраинской науч.-практ. конф. „Информационные технологии и автоматизация” — Одеса, 2009. – с. 35-36

4. Жуковський Е.Й., Світий І.М. Конспект лекцій з курсу „Механізація технологічних процесів” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” всіх форм навчання. – Одеса: ОНАХТ, 2009. – 68 с

5. Сичук Л.М., Світий І.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань за курсом «Автоматизація технологічних процесів» для бакалаврів 6.092500 денної форми навчання. – Одеса: ОНАХТ, 2007. – 60 с.

6. Світий І.М. Сучасні проблеми мотивації навчання студентів. – Матеріали 40-ї науково-методичної конференції „Науково-методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців для харчової та зернопереробної промисловості”. – Одеса. –ОНАХТ, 2009, Частина 1. с. 23.