Трішин Федір Анатолійович

Трішин Федір Анатолійович

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ОНАХТ, кандидат технічних наук, доцент

Коротка біографія:
В 1982 році закінчив фізико-математичний клас средньої школи №16 м.Одеси і вступив до Одеського технологічного інституту харової промисловості ім. М.В. Ломоносова (зараз ОНАХТ) на факультет Механіко-технологічний та автоматики (МТА).

У зв'язку с призовом, з 1983 по 1985 роки служив в військово-морському флоті СРСР. В 1989 році закінчив з відзнакою факультет МТА за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів»

1989-1990 роки – старший інженер кафедри автоматизації виробничих процесів (АВП) ОТІХП.

1990-1991 роки — завідувач лабораторією кафедри АВП.

1991-1998 роки – асистент кафедри АВП.

1990-1994 роки – аспірант заочної форми навчання кафедри АВП (науковий керівник к.т.н., доцент Хобін В.А.)

В 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і реалізація алгоритмів керування технологічними агрегатами, що гарантують безаварійність».

З 1998 року і дотепер – доцент кафедри АВП (АТП і РС).

2002 – 2006 роки – заступник декана факультету автоматизації технологічних процесів,

2006 – 2012 роки – директор науково-методичного центру організації навчального процесу ОНАХТ,

З 2012 року і дотепер – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ОНАХТ.

Член ректорату та Вченої ради ОНАХТ, заступник голови Методичної ради ОНАХТ.

В якості експерта Міністерства освіти і науки (МОН) приймав участь в роботі комісій з акредитації вищих навчальних закладів України.

 

Читає дисципліни:

«Автоматизація бізнес-процесів»;

«Університетська освіта»;

«Програмні засоби розробки систем керування бізнес-процесами»;

 

Керує дипломними та випускними роботами бакалаврів і магістрів

Наукова робота. 

Є керівником наукового напряму кафедри " Автоматизоване управління бізнес-процесами, процесами адміністрування та навчання: інноваційні підходи  і технології "

Працює над докторською дисертацією на тему «Іноваційні технології автоматизації бізнес-процесів в переробних галузях АПК».

Керує аспірантами.

Загальна кількість наукових публікацій — більше 100.