Воїнова Світлана Олександрівна

Воїнова Світлана Олександрівна

Воінова Світлана Олександрівна

кандидат технічних наук,  доцент

Коротка біографія.

В 1984 році  закінчила факультет автоматики і обчислювальної техніки Одеського політехнічного інституту за спеціальністю "Автоматика і телемеханіка". 

1984 – 1986 роки – стажер-дослідник кафедри Автоматизації виробничих процесів (АВП) ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. 

1986 – 1991 роки – голова Ради молодих вчених

1991 – 2006 роки – куратор академічної групи

1986 – 1989 роки – навчання в аспірантурі кафедри АВП. 

1989 – 1996 роки – асистент кафедри АВП. 

В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Алгоритми керування технологічними агрегатами в перехідних режимах”. 

З 1996р. і дотепер – доцент кафедри АВП (АТП і РС).   

2007 – 2012 – заступник декана факультету автоматизації технологічних процесів (АТП).

2002 – 2006 роки, і 2012 до тепер Вчений секрктар Ради факультету від АТП до АМіР.

Є членом Ради факультету АМіР.

 

Навчальна робота. 

Веде такі дисципліни (лекції, лабораторні та практичні роботи, курсове та дипломне проектування):

Науковий напрямок: проблематика керування технологічною ефективністю технічних об'єктів.

Загальна кількість науково-методичних публікацій – 168, основні з яких наступні:

1. Воинова С. А. Влияние длительности функционирования технических объектов на их технологическую эффективность/ Збірник матеріалів 5-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Управління ефективним енерговикористанням” (4-5вересня, 2003р., Одеса) Одеса, Изд-во ТЭС 2003. — С.89-90.

2. Воінова С. О. Взаемозв’язок економічної й екологічної ефективності технічних об’єктів/ Труды 12-й Междунар. науково–технічної конф. “ Физические и компьютерные технологии ”. – Харьков, ХНПК  , 2006.- C.188-190.

3. Воінова С. О. Можливості підвищення надійності технічних об’єктів з малим залишковим ресурсом/ Прогресивні техніка та технології  харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Збірник наук. праць/ Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі – Харків, 2009. – Вип. 1(9). — С. 307-313.

4. Воінова С. О. Можливість управління ефективністю технічних об’єктів/ Труди 15-й Междунар. “Физичні і компьютерні технології”. – Харьків: ХНПК «ФЭД», 2009. – С. 393-395.

5. Воинова С. А. Техническая геронтология. Потенциал влияния на эффективность функционирования технических объектов/ Матер. за VI Международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука-2010». Том 20 «Технологии. Физическа култура и спорт».- София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. — С. 79-84.

6. Воинова С. А. Управление техническими объектами, расходующими ресурс работоспособности/ Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problimy nowoczesnych nauk-2010” (07-15 czerwca 2010 roku)/ Volume 31”Techniczne nauki. Fizyczna kultura i sport”.- Przemysl: Nauka I studia. 2010.- C. 45-48.