Жигайло Олексій Михайлович

Жигайло Олексій Михайлович

кандидат технических наук, доцент Коротка біографія В 1993г. окончил Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». В 1993році закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (тепер ОНАХТ) за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» 1993 — 1996 роки — завідувач лабораторією кафедри автоматизації виробничих процесів (АВП). 1996 – 1999 роки – навчання в аспірантурі кафедри АВП ОНАХТ. 1999 – 2001 роки – Читать далее...

Степанов Михайло Тимофійович

Степанов Михайло Тимофійович

кандидат технічних наук, доцент Коротка біографія В 2000 році закінчив факультет Автоматизациії технологічних процесів Одеської державної академії харчових технологій за спеціальністю «Автоматизація виробничих  процесів». 2000 – 2003 роки – навчання в аспірантурі кафедри АВП. 2003 – 2007 роки – асистент кафедри АВП. В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Гарантуюче керування процесами сушіння зерна в шахтних прямоточних зерносушарках”. З 2007 року і дотепер – доцент кафедри АВП (АТП і РС).   Навчально-методична робота.  Викладає Читать далее...

Тітлова Ольга Олександрівна

Тітлова Ольга Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент Коротка біографія В 2008 році закінчила ОНАХТ за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». 2008 – 2011 роки – аспірант кафедри АВП ОНАХТ. 2011 – 2014 роки – асистент кафедри АВП. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення систем автоматичного керування абсорбційних холодильних приладів». З 2014 року – доцент кафедри АВП (АТП і РС) 2012 – 2015 роки – декан факультету АЕКСіУ. 2015 рік і дотепер – начальник відділу Підвищення наукової Читать далее...

Гончаренко Олександр Євгенович

Гончаренко Олександр Євгенович

кандидат технічних наук, доцент Коротка біографія В 1972 році закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (зараз ОНАХТ) за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». 1979 – 1989 роки ассистент кафедри автоматизації виробничих процесів ОТІХП ім . М.В. Ломоносова В 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження процесу безперервного гранулювання комбікормів и розробка оптимальної системи управління процесом" 1990 рік доцент кафедри АВП ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. 1991 – 2003 роки – Читать далее...

Єгоров Віктор Богданович

Єгоров Віктор Богданович

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри АТП і РС orcid.org/0000-0003-4699-834X   Коротка біографія: В 2007 році  закінчив факультет Автоматизації технологічних процесів Одесьскої державної академії харчових технологій за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». 2007 – 2009 роки – помічник голови та заступник голови обласної державної адміністрації. 2009 – 2013 роки – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Київської районної адміністрації Одеської міської ради. 2009 – 2013 роки – аспірант кафедри Читать далее...