Тітлова Ольга Олександрівна

Тітлова Ольга Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент Коротка біографія В 2008 році закінчила ОНАХТ за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». 2008 – 2011 роки – аспірант кафедри АВП ОНАХТ. 2011 – 2014 роки – асистент кафедри АВП. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення систем автоматичного керування абсорбційних холодильних приладів». З 2014 року – доцент кафедри АВП (АТП і РС) 2012 – 2015 роки – декан факультету АЕКСіУ. 2015 рік і дотепер – начальник відділу Підвищення наукової Читать далее...

Гончаренко Олександр Євгенович

Гончаренко Олександр Євгенович

кандидат технічних наук, доцент Коротка біографія В 1972 році закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (зараз ОНАХТ) за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». 1979 – 1989 роки ассистент кафедри автоматизації виробничих процесів ОТІХП ім . М.В. Ломоносова В 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження процесу безперервного гранулювання комбікормів и розробка оптимальної системи управління процесом" 1990 рік доцент кафедри АВП ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. 1991 – 2003 роки – Читать далее...

Єгоров Віктор Богданович

Єгоров Віктор Богданович

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри АТП і РС orcid.org/0000-0003-4699-834X   Коротка біографія: В 2007 році  закінчив факультет Автоматизації технологічних процесів Одесьскої державної академії харчових технологій за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». 2007 – 2009 роки – помічник голови та заступник голови обласної державної адміністрації. 2009 – 2013 роки – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Київської районної адміністрації Одеської міської ради. 2009 – 2013 роки – аспірант кафедри Читать далее...

Гурський Олександр Олександрович

Гурський Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри АТП і РС   Коротка біографія: 2000 рік – закінчив Одеський технікум газової і нафтової промисловості за спеціальністю «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» 2004 рік –  закінчив Одеськую державну академію холоду (ОДАХ) за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». 2004 – 2009 роки – навчання в аспірантурі кафедри автоматизованих систем управління (АСУ) ОДАХ 2005 – 2012 роки – асистент кафедри АСУ ОДАХ.  2012 рік – захистив Читать далее...

Дец Дмитро Васильович

Дец Дмитро Васильович

старший викладач кафедри АТП і РС   Коротка біографія. В 1998 році закінчив Одеську державну академію харчових технологій (зараз ОНАХТ) за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв». 1998 – 2013 роки – асистент кафедри автоматизації виробничих процесів (АВП) ОНАХТ. 2002-2005 роки – аспірантура кафедри АВП. З 2013 року і дотепер – старший викладач кафедри АВП (АТП і РС) ОНАХТ.  З 2002 року поєднує викладання на кафедрі АВП з обов'язками провідного інженера-електронника відділу комп'ютерного сервісу Навчально-наукового центру інформаційних Читать далее...